Với mục đích gia tăng sự kết nối thông tin giữa khách hàng và Petto, chúng tôi có sử dụng các phương thức công khai và được sự tự nguyện của khách hàng để lưu giữ thông tin của khách hàng khi mua sắm trên website petto.vn. Việc lưu trữ thông tin này là được sự đồng ý của khách hàng và nhằm mục đích gia tăng các lợi ích mua sắm cho các khách hàng. Chúng tôi cam kết không sử dụng nó vào các mục đích vi phạm phát luật về mua bán thông tin. Quý khách hàng vui lòng đọc thêm những thông tin chi tiết dưới đây về việc thu thập thông tin của chúng tôi:

Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin cơ bản của khách hàng bao gồm: Số điện thoại, Email để lưu trữ trong hệ thống quản lý khách hàng. Mục đích chính của việc này là chăm sóc khách hàng tốt hơn, gia tăng sự gắn bó và gắn kết mua sắm giữa khách hàng với Petto. Chúng tôi sẽ tiến hành thông báo, gửi email tới khách hàng để thông báo về các chương trình Khuyến mãi, thư chào hàng, các thông tin tư vấn chăm sóc thú cưng, các bản tin hàng tháng, thư cảm ơn, thư chúc mừng…

Pham vi sử dụng thông tin

Với những thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp khi mua hàng, chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin đó theo đúng quy định và phạm vi sau đây:
– Thứ nhất, sử dụng thông tin để xử lý đơn hàng bao gồm có thông báo đơn hàng và xác nhận đơn hàng.
– Thứ hai, sử dụng thông tin để cung cấp cho các bên đối tác vận chuyển, chuyển phát nhanh theo đúng quy định việc vận chuyển hàng hóa.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho đến khi kết thúc mục đích thu thập của chúng tôi. Thời gian sử dụng thông tin cũng sẽ dừng lại khi nhận được thông báo hủy đăng kí thông tin từ phía khách hàng.

Cam kết về bảo mật thông tin khách hàng

Petto cam kết bảo mật thông tin khách hàng một cách tuyệt đối trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cho các mục đích đã cam kết ở phía trên nhằm chăm sóc khách hàng tốt hơn. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cho các đối tác vận chuyển, chuyển phát nhanh để giao hàng cho quý khách. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của khách hàng vào các mục đích thương mại mua bán thông tin.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng,