Chúng có sức khoẻ tốt, không có bệnh di truyền, và hệ thống xương cơ xương chắc khỏe không dễ mắc các bệnh và biến dạng

Chúng có sức khoẻ tốt, không có bệnh di truyền, và hệ thống xương cơ xương chắc khỏe không dễ mắc các bệnh và biến dạng

Chúng có sức khoẻ tốt, không có bệnh di truyền, và hệ thống xương cơ xương chắc khỏe không dễ mắc các bệnh và biến dạng

Chúng có sức khoẻ tốt, không có bệnh di truyền, và hệ thống xương cơ xương chắc khỏe không dễ mắc các bệnh và biến dạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *